company
home
about us
solution
promotion
site reference
home
contact us
help
take tour now
site map
Promotions . . .

บริการติดตั้ง Wireless hi-speed internet ฟรี!!! โดยเจ้าของอาคารไม่ต้องดำเนินการใดๆ พร้อมรับส่วนแบ่ง สูงสุดถึง 30%

การลงทุนและการดำเนินการ รูปแบบการลงทุน

รูปแบบอาคาร แบบที่ 1 บริษัทเป็นผู้ลงทุน แบบที่ 2 เจ้าของอาคารเป็นผู้ลงทุน
อาคาร 5 ชั้น ~ 50 - 80 ห้อง ฟรี ~ 50,000
อาคาร 7 ชั้น ~ 100 ห้อง ฟรี ~ 70,000
อาคาร 8 ชั้น ~ 120 ห้อง ฟรี ~ 85,000
อาคารสูงกว่า 8 ชั้น ฟรี Call
 

อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

ท่านเป็นตัวแทนขายบัตร ( บริษัทฯเป็นผู้ดูแลระบบ + จัดพิมพ์บัตร+ Service ผู้ใช้งาน โดยเจ้าของอาคารไม่ต้องดำเนินการใด)

อุปกรณ์ Hardware ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุน

ท่านได้รับผลตอบแทน 100% จากการขายบัตรในกรณีที่ท่านดูแลระบบเอง หรือให้เราดูแลระบบ + จัดพิมพ์บัตรเติมเงิน และ Service ผู้ใช้งานโดยเจ้าของอาคารไม่ต้องดำเนินการใด คิดค่าบริการ 20%


แบบที่ 1 บริษัทเป็นผู้ลงทุน ติดตั้งฟรี ! ไ ม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาใดๆ เพิ่มรายได้ โดยท่านไม่ต้องลงทุน

 • ไม่เพิ่มภาระใดๆ ให้กับทางเจ้าของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นภาระในการลงทุน หรือภาระในการดูแลปรับปรุงระบบ และแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น โดยเราดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ,Server ใน ทุกอาคาร แบบ Real-Times จากจุดเดียวตลอด 24 ชม. โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้วยระบบ Software Management ด้วยคุณภาพ และ มีมาตรฐาน
 • ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Wireless หรือ Hotspot เพียงไม่กี่จุดก็กระจายสัญญาณเพื่อให้บริการ อินเตอร์เน็ตครอบคลุมในตัวอาคารได้
 • ไม่จำเป็นต้องเดินสายใหม่ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่อาคาร อุปกรณ์กระจายสัญญาณตัวเล็กไม่เปลืองเนื้อที่
 • มีความเชี่ยวชาญในงานระบบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Wireless, Hotspot, HomePNA หรือ LAN
 • ครอบคลุมสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่วทั้งอาคาร รองรับผู้ใช้งานไม่จำกัดจำนวน สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทุกห้องในอาคาร
 • Service ระบบ network ฟรี ตลอดอายุการให้บริการ
 • มีเจ้าหน้าที่การตลาดของเราคอยให้คำแนะนำ และนำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมธุรกิจ และผู้ใช้งาน
 • สนับสนุน สื่อส่งเสริมการขาย
 • ระบบรองรับการใช้งานได้ทั้ง Prepaid และ Postpaid องรับการ กำหนด Package ได้ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น
 • กำหนดแบบเหมาจ่ายรายเดือน , รายวัน , ราย 15 วัน ,…
 • กำหนดราคาเป็นรายชม. แล้วเรียกเก็บค่าใช้บริการทุกรอบเดือน
 • กำหนดจำนวนชม. ราคาและวันหมดอายุ ได้เหมือนบัตรเติมเงินโทรศัพท์

แบบที่ 2 เจ้าของอาคารเป็นผู้ลงทุน ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคาร

 
Home | About Us | Solution | Promotions | Site Reference | Help | Site Map | Contact Us Copyright © NET Broadband co.,ltd.